Praktijk voor
Lifestyle Gezondheidszorg


Helen Norp


Stapsgewijs de balans te herstellen, met behulp van 5 natuurkundige principes

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Processen van persoonlijke groei en ontwikkeling, gaan met de nodige hobbels.
Je voelt dat je soms uit balans raakt. Je werk, je relaties en je omgeving kunnen dat verder verstoren.
Stapsgewijs kunnen we proberen die balans te herstellen met behulp van de 5 natuurkundige principes.

Inleiding

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Vijf natuurgerichte principes

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.
De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken.  Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.
Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Bron:  copyright @BATC/Belangen Associatie voor Therapeut en Consument

Werkwijze met de 5 principes

Mijn werkwijze als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut vanuit deze 5 principes:

In mijn praktijk zal ik aandacht geven aan zowel  je leefpatroon als aan de psychosociale aspecten van je gezondheid. Zo kijken we bijvoorbeeld naar je nachtrust en eet- en drinkgewoonten,  stressgevoeligheid, maar ook naar je ademhaling en spierspanning. Dikwijls wordt relaxatietherapie ingezet in de vorm van ademhalingsoefeningen, technieken van Jacobson, meditatie, visualisatie en energetische ondersteuning. Desgewenst wordt een cd meegegeven om zelf thuis te oefenen in ontspanning. Het algemeen advies is vaak om meer water te drinken, meer te bewegen en buiten te zijn en meer te slapen. Daarnaast kijken we niet alleen naar energie-lekken, maar juist ook naar wat energie geeft. Er is vanuit de holistische visie vooral aandacht voor het gezonde deel van uw lichaam.

In de wisselwerking met onze omgeving zijn we geneigd om secundair te reageren. D.w.z. dat we reageren op prikkels van buitenaf, waardoor we ons aanpassen of laten afleiden. De werkelijke prikkels komen in eerste instantie van binnenuit, uit ons hoofd, hart, lichaam. Om die prikkels te herkennen hebben we onze zintuigen nodig. Zien, horen, ruiken, proeven en fysiek ervaren/voelen helpen ons om ons meer bewust te worden van de prikkels. Daarnaast zijn er de prikkels/signalen van ons zesde zintuig, onze intuïtie of Hoger Zelf. Ook hierop kunnen we afstemmen. Mindfullness, meditatie, natuurbeleving, bewust bewegen, stilte en identificatie/des-identificatie kunnen ons helpen. Bij psychische problemen kan EFT of EMDR  of “innerlijk kind werk” helpen om prikkels opnieuw aan te bieden, met een andere intentie.

Er zal tijdens de behandeling regelmatig aandacht zijn voor gedachten en gevoelens die in de weg zitten. Schuldgevoel kan een belemmerende gedachte zijn, maar ook angst, verdriet, boosheid en jaloezie kunnen emotionele obstakels worden in onze ontwikkeling of bij onze genezing. Daarom is er veel ruimte om stoom af te blazen, zowel fysiek als verbaal. Denk aan middelen als praten, schrijven, schreeuwen, zingen, rammen, dansen, kleien, tekenen, of huilen. Vaak worden creatieve mogelijkheden geboden om zo zonder oordeel of scene te kunnen afvoeren, kwijtraken of loslaten wat je niet meer wilt of kunt dragen. De opluchting, ruimte, die ervaren wordt, omarmen we in liefde. Het brengt ons dichter bij het kind in onszelf: spontaniteit, onbevangenheid en vertrouwen.

Ieder mens heeft andere voeding nodig, ook als het om geestelijk voedsel gaat. Ik zal geen direct voedingsadvies geven, maar we kunnen kijken naar alles wat binnenkomt en in hoeverre die input voedend is. Emoties weg-eten, overtuigingen opslurpen, hechten aan verslavende middelen en gewoonten, buitensporig seksueel gedrag, of teveel medicijnen of drank zijn hier voorbeelden van. De verantwoordelijkheid heb je zelf in de keuzes die je maakt. “Gif” of “goed”. Ons lichaam bestaat voor 80 procent uit water, maar in plaats van water nemen we vaak koffie, wijn, bier, frisdranks en light’s, energy drink of chocolade. De balans tussen genot en genoeg kun je zelf ontdekken. Ik schrijf geen dieet of medicijnen voor maar help in het communiceren hierover. Geestelijke voeding is datgene waarvan je zelfvertrouwen groeit, je persoonlijkheid sterker wordt en je geest helder.

Door mijn opleiding en focus, zal de psyche vooral centraal staan. Bij psychosynthese gaat het daarbij om de positieve verbinding. Bij alles wat we op de voorgrond zetten is iets anders dat achterblijft. Door aandacht te geven aan het verborgene plaatsen we dat in het licht van onze geest. We kunnen ons dan ook met onze schaduwkant verbinden en dit in liefde omarmen. Psychosynthese werkt met subpersonen en hun onderlinge dynamiek, met de balans tussen Wil en Liefde, met het verlangen als voertuig van de Ziel, en het Hoger Zelf en haar transpersoonlijke kwaliteiten. Het gaat bij de psyche natuurlijk ook om integratie van ervaringen. Zonder integratie kan ons lichaam geen nieuwe stappen zetten, kunnen onze emoties geen nieuwe stroom vinden en krijgt ons denken geen creatieve vrijheid. Mijn werkwijze als paramedisch natuurgeneeskundige therapeut wordt gevoed door de volgende therapeutische richtingen en methodieken: Creatieve therapie Drama, Psychosynthese, Cognitieve Therapie,  Relaxatie therapie, Holistisch Energetische therapie. In deze richtingen vinden regelmatig cursussen en bijscholingen plaats.

Ik  werk ervaringsgericht met gecombineerde technieken:
Meditatie, visualisatie, imaginatie, mindfullness, creativiteit, drama, schrijven/dichten, intuïtief tekenen, bewegen, muziek, ervaren,  inzicht geven, opstellingen, EMDR, EFT, energetisch werk en bewust bewegen en beleven.

Psychosynthese

2016-helen-norp-natuurgeneeskundige-therapie

Ik ben geschoold in Psychosynthese

Psychosynthese is een levensbeschouwelijke psychologie ontwikkeld door Roberto Assasioli, een Italiaanse psychiater die o.a. een leerling was van Freud en tijdgenoot van Jung. Freud is bekend geworden met zijn theorie over het onbewuste en bewuste. Assagioli voegde daar nog een transpersoonlijk “zijn” aan toe, het hogere bewustzijn. Psychosynthese behoort tot de stroming van de humanistische psychologie. Sommigen noemen het “de psychologie met een ziel”, omdat de nadruk ligt op intuïtie, inspiratie en spiritualiteit, verbonden met het “Hogere Zelf”.

Streven naar zelfverwerking

Psychosynthese – als werkvorm van psychotherapie – is aan het begin van deze eeuw ontwikkeld. Ze streeft naar zelfverwerkelijking; het realiseren van doelen vanuit onze kwaliteiten, het ontdekken van onze ware aard en weg én het harmoniseren van onszelf in relatie met de wereld om ons heen. Een psychosynthesebegeleider, is iemand die je helpt de weg te vinden. Dat kan begeleidend zijn, maar ook therapeutisch, helend, verzorgend of adviserend.

Ervaringsgerichte benadering

Psychosynthese gaat vaak uit van een ervaringsgerichte benadering, naast theorie en inzicht. Er wordt gewerkt met de diverse aspecten van de wil, met het bewust worden van je eigen kwaliteiten, het werken met subpersonen in jezelf en hun onderlinge dynamiek. Het helpt je om helderder te denken, gerichter te voelen en lichaam, verstand, gevoel en geest in betere onderlinge balans te brengen. Respect, onvoorwaardelijke liefde en erkenning van wat er is of zichtbaar wordt, bepalen de houding van de psychosynthese gids. Ik doe dat op mijn eigen wijze en in mijn eigen kleur. Werkvormen kunnen zijn: meditatie, visualisatie, ontspanning, tekenen en schrijven, verbeelden, werken met symboliek en ritueel, gedichten, gesprek en rolbeleving.

Opleiding

Een psychosynthese begeleider die vanuit psychosynthese werkt, heeft zelf meestal een eigen zoektocht met behulp van een andere begeleider achter de rug, en heeft kennis en vaardigheden opgedaan via een opleiding. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan Psycho Synthesis Studies, in Ouderkerk aan de Amstel en in 2001 afgerond. Deze opleiding bestaat uit een tweejarige basisopleiding, een tweejarige vervolgopleiding en een aanvullend jaar psychopathologie. Verplichte leertherapie en supervisie maken onderdeel uit van de opleiding. Maar het belangrijkste is misschien wel dat ik mens ben als ieder ander, en de keuze voor uw begeleider is er daarom één die alleen uzelf kunt maken.

Natuurkundig Psychologisch Therapeute

Helen-Norp-Popko-Veenstra-2018-Vital-Works-2H

Helen Norp

Geboren in 1961

Natuurgeneeskundig psychologisch consult
Tarief:  per sessie van 60 minuten; 75 euro
Vergoeding mogelijk uit de meeste aanvullende verzekeringen, zie www.batc.nl.
Werkvormen als psychosynthese, creatieve en psycho-sociale begeleiding vallen hier ook onder.

Klik hier voor de contactgegevens.

Nu ook Aroma Therapie

Ik geloof in de kracht van de natuur. Zuivere aroma’s uit de meest pure etherische oliën, bieden oplossingen in naruurlijke vorm op het gebied van reiniging, verzorging, voeding, en ondersteuning van de gezondheid.

Voor meer informatie kijk op Vital Works Aroma.

Beroepsverenigingen

Belangen Associatie voor Therapeut en Consument
Beroepsregistratie nummer: BR307
RBNG licentienummer: 203003R
Klacht en tuchtrecht: KB0905.0579

AGB zorgverlenersnummer alternatieve geneeswijzen: 90027375
AGB praktijkcode alternatieve geneeswijzen: 9000628

logo